Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Deneme Sınavı Sorusu #988328

120° derece kaç radyan eder?


π/2

π

2π/3

3π/4


Yanıt Açıklaması:

O merkezli çember 360 eş parçaya böldüğümüzde 360 eş yay elde ederiz. Her bir yaya karşılık gelen parçayı gören merkez açının ölçüsüne “1 derece” denir. 1° derece biçiminde gösterlr. Bir daire çevresinin 400’de 1’ini gören merkez açısının ölçüsüne “1 grad” denir. Yarıçap uzunluğundaki çember yayını gören merkez açının ölçüsüne “1 radyan” denir. Aynı açının derece cinsinden ölçüsü D, radyan cinsinden ölçüsü R olarak ifade edlecek olursa, D/180° = G/200 = R/π

120°/180° = R/π => 2/3 = R/π => R= 2π/3

Yorumlar
  • 0 Yorum