Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Deneme Sınavı Sorusu #911335

 1. Karşılıklı kenarları birbirine paralel veya karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgene paralelkenar denir.
 2. Bir paralelkenarda karşılıklı kenarların uzunlukları ve karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.
 3. Paralelkenarda komşu açılar bütünlerdir.
 4. Paralelkenarda köşegenler birbirini eşit iki parçaya ayırır.
 5. Paralelkenarın alanı; A(ABCD) = a.h’dır. (“a” yüksekliğin indiği kenarı simgelemektedir.)

Paralelkenar hakkında yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:
 • Karşılıklı kenarları birbirine paralel veya karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgene paralelkenar denir.
 • Bir paralelkenarda karşılıklı kenarların uzunlukları ve karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.
 • Paralelkenarda komşu açılar bütünlerdir.
 • Paralelkenarda köşegenler birbirini eşit iki parçaya ayırır.
 • Paralelkenarın alanı; A(ABCD) = a.h’dır. (“a” yüksekliğin indiği kenarı simgelemektedir.)

Bu bilgilerden anlaşıldığı gibi paralelkenar hakkında seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü doğrudur, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

Yorumlar
 • 0 Yorum