Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Konveks bir yedigenin iç açıları toplamı kaç derecedir?


720

900

1080

1260

1440


2.Soru

O merkezli çember ; |OD| = 2.(3)1/2 birim ve r = çemberin yarıçapı = 4 birim ; pi = 3 ; taralı alan kaç birim2 ’dir?


3 . (2 – (3)1/2 )

2.5 . (2 – (3)1/2 )

2 . (2 – (3)1/2 )

1.5 . (2 – (3)1/2 )

2 – (3)1/2 


3.Soru

Alanı A(ABCD) =  a2  olarak hesaplanan şekil aşağıdakilerden hangisidir? 


Yıldızıl 

Paralel kenar

Deltoid

Yamuk

Kare


4.Soru

ABCD dörtgeninde [BE] ve [CE] açıortaylar olduğuna göre x açısı kaç derecedir?


75

80

85

90

95


5.Soru

Eğimin yönünü aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Bakı

Raster

Yükseklik

Kontur

Kabartma


6.Soru

Şekildeki çemberde a=5 cm,b=3 cm ve c=4 cm olduğuna göre d’nin uzunluğu kaç cm olur?


3

4

5

6

7


7.Soru

A ve D çembere teğet halde,  m(ACD) yayı 100° iken, m(ABD) açısının ölçüsü nedir?

 


60°

70°

80°

90°

100°


8.Soru

Aşağıdaki çemberde F, G, H noktalarında teğet ; ED teğer ; |EB| = 7 birim, |DB| = 8 birim, |HE| = |GD|+2, Aşağıdaki şekilde verilen DBE üçgeninin çevresi 23 birim olduğuna göre |HE| kaç birimdir?


6.5

6

5.5

5

4.5


9.Soru

Güneşin bulunduğu konumun açısal yönü olup, kuzeyden başlayarak saat yönünde ölçülen açıya ne ad verilir?


Kabartma Açısı

Gün Açısı

Güneş Açısı

Güney Açısı

Kuzey Açısı


10.Soru

  1. Karşılıklı kenarları birbirine paralel veya karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgene paralelkenar denir.
  2. Bir paralelkenarda karşılıklı kenarların uzunlukları ve karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.
  3. Paralelkenarda komşu açılar bütünlerdir.
  4. Paralelkenarda köşegenler birbirini eşit iki parçaya ayırır.
  5. Paralelkenarın alanı; A(ABCD) = a.h’dır. (“a” yüksekliğin indiği kenarı simgelemektedir.)

Paralelkenar hakkında yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


11.Soru

Aşağıdaki çemberde x = DEF açısı = 60 ̊ ; DEF açısının dış bölgesi ile çemberin ara kesiti olan çember yayının ölçüsü kaç derecedir?


300

240

210

150

120


12.Soru

Bir Düzgün üçgenin dış açısının ve iç açısının ölçüsü aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? 


Dış açı:75 - İç açı:105

Dış açı:90 - İç açı:90

Dış açı:45 - İç açı:135

Dış açı:60 - İç açı:120

Dış açı:78 - İç açı:108