Devlet Bütçesi Deneme Sınavı Sorusu #1152477

I. Genellik ilkesi,

II. Açıklık ilkesi,

III. Alenilik ilkesi,

Yukarıdakilerden hangileri statik bütçe ilkeleri arasında yer almaktadır?


I ve III

I ve II

II ve III

Yalnız III

Yalnız II


Yanıt Açıklaması:

Statik bütçe ilkeleri şunlardır:
i. Maddi ilke: Doğrudan bütçenin kapsamını ilgilendiren genellik ilkesidir.
ii. Şekli ilkeler: Bütçe belgelerinin şekli ile ilgili olan birlik ve açıklık ilkeleridir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum