Devlet Bütçesi Deneme Sınavı Sorusu #1182892

I. Harcama tahminleri yapılırken tahminciler genellikle kamusal ihtiyaçlar üzerinde bir kontrole sahip değildir.

II. Gelir tahminleri, genellikle denetlenemeyen ekonomik ve diğer faktörler tarafından
etkilenmektedir.

III. Vergi politikalarındaki değişiklikler genellikle yıl içerisinde çok fazla  değişmektedir.

Harcama ve gelir tahminleri süreçlerine ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Harcama tahminleri yapılırken tahminciler genellikle kamusal ihtiyaçlar üzerinde bir kontrole sahip değil iken (Politikacıların belirlediği bir konudur.), hizmetlerin maliyetleri üzerinde az da olsa bir kotrole sahiptirler. Ancak gelir tahminleri, genellikle denetlenemeyen ekonomik ve diğer faktörler tarafından etkilenmekte, vergi politikalarındaki değişiklikler genellikle yıl içerisinde çok fazla değişmemektedir.
Bu nedenle harcama ve gelir tahminlerinde farklılıklar olabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum