Devlet Bütçesi Deneme Sınavı Sorusu #1193346

  1. Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.
  2. Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.
  3. Bu süreç, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. 

Yukarıdakilerden hangileri, Ön Mali Kontrol ile ilgili bilgilerdir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-III

II-III


Yanıt Açıklaması:

II'de verilen bilgi, İç Denetim'in tanımlamasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum