Devlet Bütçesi Deneme Sınavı Sorusu #1291046

Aşağıdakilerden hangisi, bir programda kullanılan girdi çıktı ilişkisini gösterir?


Etkenlik

Verimlilik

Eşitlik

Etkinlik

Objektiflik


Yanıt Açıklaması:

Verimlilik, bir programda kullanılan girdi çıktı ilişkisidir. Verimlik genellikle bu girdi çıktı ilişkisinde programın sonuçları ve etkileriyle dikkate alınmaz. Bir buğday tanesi (girdi) ile 25 buğday tanesi elde edilmiş ise verimlilik 25’tir. Ayakkabı fabrikasında ilave bir işçi (girdi) ayakkabı üretimini 5 birim arttırmış ise o işçinin verimliliği 5’tir. Aşılama yapan bir hemşire bir günde 10 çocuğu aşıla- yabilirse verimliliği 10’dur.

Verimlilik ölçüsü, kamu kesiminde daha çok girdilerle yapılan işler arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışır. Örneğin iş edindirme faaliyetinde, eğitim maliyetinin mezun sayısına oranı, günde polis devriye saatleri ile maliyet karşılaştırması verimlilik ölçüleri olabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum