Fransızca 1 Deneme Sınavı Sorusu #644928

Seçeneklerden hangisi aşağıda verilen cümlede bulanan boşlukları en iyi tamamlar niteliktedir?

“Elles se sont __________ dans un bar avec leur copains puis ils ont__________ du café tous ensemble.”


installé/bu

installés/bus

installées/bu

installées/bus

installés/bu


Yanıt Açıklaması:

“Etre” yardımcı fiilinin kullanıldığı durumlarda geçmiş zamanda  eylemi yapan kişinin cinsiyeti ve sayısı önemlidir. Bu cümlede eylemi yapan kişiler ilk cümlede dişil ve çoğul olduğu için geçmiş zaman fiiline hem “e” hem de “s” eklemek gerekmektedir. Diğer cümlede “avoir” yardımcı fiili ile kullanıldığı için uyum gerekmemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum