Fransızca 1 Deneme Sınavı Sorusu #666638

Parmi les phases suivantes dans quelle(s) phrase(s) je parle d'une action?Aşağıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri eylem cümlesidir?I.    Je me suis levé à 8 heures.
II.   Il y avait mon père et ma mère.
III.  Nous nous sommes promenés dans le parc.
IV.   Il faisait très chaud.
V.    C’était le mois dernier pour l’anniversaire de Nathan.


Yalnız I

I ve III

II ve IV

II, IV ve V

II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Fransızca'da geçmişten bahsetmek için iki farklı zaman kullanırız. Bunlardan birincisi "l'imparfait" olup durum cümlelerinde kullanılır diğeri ise "passé composé"dir ve eylem cümlelerinde kullanılır. Yukarıdaki soruda ise eylem cümleleri sorulmaktadır. Dolayısıyla "passé composé" kullanılan I. ve III. cümleler eylem cümlelerine örnektir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum