Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1246342

Aşağıda yer alan beslenme sorunlarından hangisi mide içeriğinin yemek borusuna veya sindirim sisteminin daha yukarı
kısımlarına geri gelmesi olarak tanımlanmaktadır?


Neofobi

GÖRH

Konstipasyon

Diyare

Çölyak


Yanıt Açıklaması:

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) mide içeriğinin yemek borusuna veya sindirim sisteminin daha yukarı kısımlarına geri gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Konstipasyon, kabızlık; diyare ise ishali tanımlamaktadır.  Çölyak hastalığı bireylerde glutene (buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein çeşidi) karşı kronik alerjik hassasiyet olarak tanımlanmaktadır. Neofobi ise otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde ortaya çıkan besin seçme durumlarından biridir ve bireylerin daha önce denenemedikleri yiyecekleri tadarken rahatsız olma durumunu tanımlamaktadır. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum