Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302783

Aşağıda verilenler ifadelerden hangisi doğrudur?


Gelişimsel gerilik doğumdan sonra hemen tanılanabilmektedir.

Gelişimsel yetersizlik erken dönemde saptanıp ortadan kaldırılabilir.

Gelişimsel geriliği bulunan çocukların bu durumu raporlaştırılmaktadır.

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara özel eğitim sunulmalıdır.

Gelişimsel geriliği bulunan çocuklara özel özel eğitim sınıflarında eğitim sunulmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel gerilik ile gelişimsel yetersizlik arasındaki temel farklılıklar şu şekilde sıralanabilir. İlk olarak, gelişimsel gerilik, erken çocuklukta okul öncesi dönemlerde kendini gösterirken gelişimsel yetersizlik, doğum sonrasında hemen tanılanabilmektedir. Gelişimsel gerilik erken dönem gelişimsel destekler ile azaltılıp ortadan kaldırılabilir iken gelişimsel yetersizlikler yaşam boyu etkisini göstermektedir. Gelişimsel gerilik yaşayan çocuklar gelişimsel bir gecikmeyi belirten bir raporlandırma süreci yaşamaktadırlar. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ise yetersizliği bildiren bir O¨zel Eğitim Raporu sürecine girmektedir. Gelişimsel geriliği olan çocuklara normal gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitim ortamı sunulurken, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara özel eğitim kurumlarında yetersizliğin türüne uygun eğitim olanakları sunulmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum