Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302784

Gelişimsel yetersizliği bulunan bir çocuğun eğitsel değerlendirmesi ve tanılanmasını hangi kurum yapmaktadır?


Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümleri

Özel eğitim okulları

Özel eğitim öğretmenler zümresi


Yanıt Açıklaması:

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, çocuğun tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenir. Ayrıca, çocuğun hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin öneride bulunulur. C¸ocuğun eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM’da oluşturulan O¨zel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum