Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302891

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesindeki   “Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar” şeklindedir. Bu maddeye göre seçeneklerden hangisi anlaşılmaktadır?


Bu maddeden "hem genel eğitim ortamlarında hem de özel eğitim kurumlarında özel eğitimin vazgeçilmez unsuru olan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır" ifadesi anlaşılmakatdır.

Bu maddeden "özel eğitimle ilgili temel ilkeler belirlenmektedir" ifadesi anlaşılmaktadır.

Bu maddeden, "erken çocuklukta özel eğitim hizmetleri sunulmasını zorunlu kılmaktadır" ifadesi anlaşılmaktadır.

Bu maddeden, "özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri bu KHK kapsamı altındadır ve güvence altına alınmıştır" ifdesi anlaşılmaktadır.

Bu maddeden "özel eğitimin temel ilkelerinden “en az kısıtlayıcı ortam” ilkesini temel aldığı gibi aynı zamanda kaynaştırmanın ya da günümüzdeki şekli ile bütünleştirmenin yasal dayanağını oluşturmaktadır"ifadesi anlaşılmakatdır.


Yanıt Açıklaması:

Bu maddeden, "özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri bu KHK kapsamı altındadır ve güvence altına alınmıştır" ifdesi anlaşılmaktadır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum