Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1255818

Ülkemizde, engelli bireylerin yaşadıkları sorunların başında hangisi gelmektedir?


İş bulma

Eğitim

Erişilebilirlik

Rehabilitasyon

Duygusal sorunlar


Yanıt Açıklaması:

Ülkemizde, engelli bireylerin yaşadıkları sorunların başında erişilebilirlik gelmektedir. Erişilebilirlikle ilgili yaşadıkları sorunlar bu bireylerin topluma katılımları önünde büyük engel oluşturmaktadır. 5378 sayılı Kanun’da “Erişilebilirlik” ayrı bir başlık olarak ele alınmış ve şu şekilde ifade edilmiştir; “Yapılı çevrede engellilerin erişilebilirliğin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır. Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç, dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun olması zorunludur. Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması sağlanır” Buna göre cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum