Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1278606

4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki iş yerlerinin engelli çalıştırma zorunluluğu: “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde ............. , kamu iş yerlerinde ise ........ ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


yüzde beş engelli-yüzde on engelli

yüzde üç engelli-yüzde dört engelli

yüzde on engelli-yüzde on iki engelli

yüzde on beş engelli-yüzde on engelli

yüzde yirmi engelli-yüzde kırk engelli


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin çalışma koşullarını belirleyen bir diğer kanunda 4857 sayılı İş Kanunu’dur. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki iş yerlerinin engelli çalıştırma zorunluluğu: “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde yüzde üç engelli, kamu
iş yerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Cevap: B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum