Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302808

İnsan gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Bireyin yaşama uyum sağlamasında en önemli gelişim dönemi erken çocukluk dönemidir.

Erken çocukluk dönemi veya 0 ile 6 yaş arası insanın öğrenmeye en fazla açık olduğu dönemdir. 

İnsan gelişimi, döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden büyüme ve olgunlaşma sürecidir.

Gelişim sürecinde yaşanan olumsuzluklar sonucunda çocuklarda gelişimsel bozukluklar görülebilmektedir.

Erken çocukluk döneminde yaşanan gelişimsel problemler sonraki dönemlerde telafi edilebilir.


Yanıt Açıklaması:

Erken çocukluk döneminde yaşanabilecek gelişimsel gecikmeler sonraki dönemlere aynen aktarılmakta ve gelişimsel problemlere neden olmaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum