Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302833

Aşağıdaki tarama envanterirlerin hangisi uygun bir ortamda oluşturulan gelişimsel oyunlar sırasında çocuğun gözlemlenerek değerlendirilmesi, testin uygulanması ve gerekli olan durumlarda aileden bilgi alınması yolu ile gerçekleştirilmektedir? 


Ankara Gelişim Tarama Envanteri-(AGTE)

Vineland Uyum Davranış Ölçeği-(VUDÖ)

Küçük Adımlar

Denver II

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı-(GEÇDA)


Yanıt Açıklaması:

Ülkemizde geliştirilen değerlendirme ölçütlerinden biri de uygun bir ortamda oluşturulan gelişimsel oyunlar sırasında çocuğun gözlemlenerek değerlendirilmesi, testin uygulanması ve gerekli olan durumlarda aileden bilgi alınması yolu ile gerçekleştirilen “Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA)”dır (Oran ve ark., 2014). Doğru cevap "E" dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum