Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302883

Aşağıdakilerden hangisi 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 4.maddesinde yer alan ilkelerden biri değildir?


Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

Özel eğitime erken başlamak esastır.

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden
mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.

Özel eğitim hizmetleri sadece özel eğitimciler tarafından verilir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin,eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç,
muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.


Yanıt Açıklaması:

Özel eğitim hizmetleri sadece özel eğitimciler tarafından verilir. KHK' nin 4. maddesinde böyle bir ilke bulunmamaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum