Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1212790

Aşağıdakilerden hangisi insanın öğrenmeye en fazla açık olduğu dönemdir?


0-6 yaşları arası

6-13 yaşları arası

13-18 yaşları arası

18-24 yaşları arası

24-30 yaşları arası


Yanıt Açıklaması:

İnsan gelişimi ile ilgili kaynaklarında neredeyse tamamında açıkça vurgulandığı gibi erken çocukluk dönemi veya 0 ile 6 yaş arası insanın öğrenmeye en fazla açık olduğu ve bütün gelişim alanlarında bireyi yaşamı boyunca etkileyecek yaşantıların olduğu bir dönem olarak belirtilmektedir. Doğru cevap A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum