Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302866

Otizm Spektrum Bozukluğu'ndan etkilenmiş bireyler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


En etkili rehabilitasyon ilaç tedavisidir. 

En etkili rehabilitasyon eğitimdir. 

Testlerde düşük performans göstermeleri zeka bölümlerini belirlemeyi zorlaştırmaktadır. 

Belirtiler, gelişimin erken evresinde başlamış olmalıdır. 

Sınırlı ve yineleyici davranış örüntüleri bulunmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Diğer gelişimsel yetersizliklerde olduğu gibi OSB’nin tedavi ve rehabilitasyonunda en etkili yöntemin eğitim olduğu görülmektedir. Bu güne kadar yapılan bilimsel çalışmalar OSB’nin tedavisi için önerilen alternatif tedavi yöntemlerinin çoğunun etkililiği konusunda şüpheleri ortadan tam olarak kaldıramamıştır. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum