Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1229679

İlk kez 1910 yılında Herrick tarafından tanımlanan, hastalığın merkezi Afrika olmakla birlikte göçler ile tüm dünyaya yayılım gerçekleşen, Türkiye’de en sık görülen hemoglobin tipi hemoglobin S olan hastalık aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Kanser

Romatoid artrit

Ateşli romatizma

Hemofili

Orak hücreli anemi


Yanıt Açıklaması:

Orak hücreli anemi, ilk kez 1910 yılında Herrick tarafından tanımlanmıştır. Hastalığın merkezi Afrika olmakla birlikte göçler ile tüm dünyaya yayılım gerçekleşmiştir. Türkiye’de en sık görülen hemoglobin tipi hemoglobin S’dir. Türkiye genelinde sıklık %0,37-0,6 arasında iken, özellikle Çukurova
bölgesinde bazı yörelerde bu sıklık %3-44 arasında saptanmıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum