Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1251812

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin resmi ve yatılı-gündüzlü bakım merkezlerinden yararlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?


Engel oranı %50 ve üzeri olarak belirtilen Engelli Sağlık Kurulu Raporu

Engel oranı %30 ve üzeri, ağır engelli bölümünde “HAYIR” yazan Engelli Sağlık Kurulu Raporu

Engel oranı %50 ve üzeri, ağır engelli bölümünde “EVET” yazan Engelli Sağlık Kurulu Raporu  

Tam teşekküllü bir hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu ve ailenin beyanı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan engellilik durum belgesi


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik olarak T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen koşullarda bakım hizmetleri yürütülmektedir. Gelişimsel bir yetersizliği olan bi­reyin bakım hizmetlerinden yararlanabilmesi için engel derecesini bildiren bir sağlık raporu ilk koşul olmaktadır. Resmi bakım ve özel bakım merkezlerinde bakım ihtiyacı olan engellilere yatılı ve gündüzlü hizmetler verilmektedir. Aynı zamanda bakım ihtiyacı olan engelli bireylerin ikametgah adreslerinde evde bakım hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmet evde bakıma destek yardımı olarak sosyal yardım niteliğinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görev alanına verilmiştir. Resmi ve yatılı-gündüzlü bakım merkezlerine yerleşmek veya faydalanmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu alanda bütün işlemler Engellilerin Ba­kımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. Özel bakım merkezinden yararlanabilmek için tam teşekküllü hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli bölümünde “EVET” ibaresi olması gerekmektedir. Doğru yanıt C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum