Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302796

Normal gelişim basamaklarını takiben erken nörolojik gerileme belirtileri ile tanınan ve kızlarda görülen nörogelişimsel bir yetersizlik olan bilişsel, sözel, ince ve kaba motor yetiler ile iletişimin kaybı, nöbetlerin eşlik ettiği genetik bir hastalık verilenlerden hangisidir ?


Rett Sendorumu

Serebral Palsi

Otizm Spektrum Bozukluğu

Zihinsel Yetersizlik

Ateşli Romatizma


Yanıt Açıklaması:

Rett sendromu, normal gelişim basamaklarını takiben erken nörolojik gerileme belirtileri ile tanınan ve kızlarda görülen nörogelişimsel bir yetersizliktir. Bilişsel, sözel, ince ve kaba motor yetiler ile iletişimin kaybı, nöbetlerin eşlik ettiği genetik bir hastalıktır. Tanı alındığında gerekli özel eğitim ve sağlık desteği sağlanmalıdır . Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum