Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302899

Aşağıdakilerden hangisi 2005 yılında yürürlüğe giren kanunda yer alan, özel gereksinimli bireylerin destek hizmetleri alırken uyulması gereken temel kurallardan biri değildir?


Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır.

Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.

Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır

Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır.

Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde İçişleri Bakanlığının görüşü alınır.


Yanıt Açıklaması:

Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum