Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302969

  1. Mekânsal mahremiyet
  2. Kişi mahremiyeti 
  3. Cinsel mahremiyet
  4. Bilgi mahremiyeti

Yukarıdakilerden hangileri mahremiyet kavramının özelliklerindendir?


I ve III

II ve III

I, II, IV

I, III, IV

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Mahremiyet kavramının üç özelliğe sahip olduğu ifade edilmektedir. Bunlar mekânsal mahremiyet, kişi mahremiyeti ve bilgi mahremiyetidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum