Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302767

Türkiye’de 0-6 yaş bebek ve çocukların psikolojik gelişimlerini nesnel olarak değerlendirmek için geliştirilmiş bir gelişim tarama envanteri aşağıdakilerden hangisidir?


Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA)

Peabody Resim Kelime Testi

Bayley Testi


Yanıt Açıklaması:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Türkiye’de 0-6 yaş bebek ve çocukların psikolojik gelişimlerini nesnel olarak değerlendirmek için geliştirilmiş bir gelişim tarama envanteridir. Envanter annelerden alınan bilgiler doğrultusunda doldurulurken annelerin dışında çocuğun gelişimini yakından izleyen ve çocuğu iyi tanıyan, babalar ya da bakıcılardan elde edilen bilgilerden hareketle de doldurulabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum