Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302813

I. Zihinsel işlevlerde görülen yetersizlik (Zeka testinden iki standart puan altında alma)

II. Uyumsal becerilerde görülen yetersizlik (En az iki alanda yetersizlik sergileme)

III. Gelişimsel dönemde ortaya çıkması (18 yaş ve öncesinde)

Bir çocuğun zihinsel yetersizlik tanısı alması için yukarıdakilerden hangileri yada hangisi ölçüt olarak alınır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Zihinsel yetersizlik, yetersizlik türleri içerisinde en eski ve tanımı en tartışmalı olan yetersizlik tü- rüdür. AAIDD (Amerikan Zihinsel ve Gelişimsel Engeller Derneği), bu tanım karmaşasını çözmek amacıyla ortak bir tanım yapmıştır. Zihinsel ye- tersizlik hem zihinsel işleyişte (akıl yürütme, öğrenme, problem çözme) hem de kavramsal, sosyal ve uyumsal yaşam becerileri kapsayan uyarlamalı davranışlarda önemli kısıtlamalarla karakterize bir durumdur (AAIDD, 2018). Zihinsel yetersizlik tanısı koyabilmek için üç temel ölçüt söz konusu- dur. Bu ölçütlerden ilki zihinsel işlevlerde önemli derece de normal altı olmadır. Diğer bir deyişle bireyin zihinsel işlevler açısından uygulanan zeka^ testinin puanına göre -2 standart sapma altında olma durumudur. İkinci ölçüt, bireyin uyumsal beceriler alanında (kavramsal, uyumsal ve sosyal beceriler) yer alan iki ya da daha fazla beceri ala- nında sınırlılıklar göstermesidir. Bu ölçüt bireyin toplum içinde uyum göstermesi durumunda zeka^ katsayısı temelinde tanı konulmasını engellemektedir. U¨çüncü ölçüt ise söz konusu sınırlılıkların 18 yaşından önce çıkmış olmasıdır. Bu ölçüt ile 18 yaşından sonra kaza, travma ya da hastalıklar nedeniyle zihinsel işlevleri zarar gören bireyler zihinsel yetersizlik tanısı alamamaktadır. Doğru seçenek D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum