Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1203281

Gelişimsel yetersizlikler içinde hem yetersizlik türü hem de bu yetersizliği gösteren birey sayısı açısından en geniş yetersizlik türünü hangisi oluşturur?


Zihinsel yetersizlik

Otizm spektrum bozukluğu

Fiziksel yetersizlik

Motor yetersizlik

Kromozomal bozukluklar


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizlikler içinde hem yetersizlik türü hem de bu yetersizliği gösteren birey sayısı açısından en geniş yetersizlik türünü fiziksel yetersizlikler oluşturmaktadır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum