Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin özelliklerinden biridir?


Erken çocuklukta okul öncesi dönemlerde kendini gösterir.

Erken dönem gelişimsel destekler ile azaltılıp ortadan kaldırılabilir.

Yetersizliği bildiren bir O¨zel Eğitim Raporu sürecine girmektedir.

Gelişimsel geriliği olan çocuklara normal gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitim ortamı sunulur.

Çocuklar gelişimsel bir gecikmeyi belirten bir raporlandırma süreci yaşamaktadırlar.


2.Soru

Canlıların genetik kodlarının canlıyı oluşturan ebeveynlerden yavru bireye nasıl aktarıldığını ve hangi durumlarda fenotipe yansıdığını veya yansımadığını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Asfiksi

Biyogenetik

Antropoloji

Kalıtım

Embiryoloji


3.Soru

(a) Sağlıklı görünen çocukların olası sorunları yönünden taranması,

(b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptaması ve

(c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar vb. izlemesi.

Bu amaçlar için kullanılan envanter aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı

Gilliam Otistik Bozukluk Değerlendirme Ölçeği

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Beck Umutsuzluk Ölçeği


4.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan çocuğa tacizi ayırt etme ve tepki geliştirme amacıyla "izin alma-izin verme"  öğretimi aşağıdaki dönemlerin hangisinde yapılır?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Latent dönem

Genital dönem


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kas-iskelet sistemi ile ilgili yetersizlikler arasında değildir ?


Rett Sendromu

Kalça Çıkığı

Kas hastalığı

Epilepsi

Travmatik beyin zedelenmesi


6.Soru

Menstrual bakım becerilerinin öğretiminde aşağıdaki ipuçlarından hangisi kullanılır?


Sözel ipucu

Fiziksel ipucu

Görsel ipucu

İşaret ipucu

Model olma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan çocukların güçlük yaşadığı temel gelişim alanıdır?


Sosyal duygusal gelişim

Dil gelişimi

Zihinsel gelişim

Motor becerilerin gelişimi

Uyumsal davranışların gelişimi


8.Soru

Down Sendromu olan çocukların ergenlik ve yetişkinlik döneminde ise en sık karşılaştığı beslenmeye ilişkin sorun aşağıdakilerden hangisidir?


Besin alerjisi

Çölyak

Çiğneme güçlüğü

Obezite 

Yutma güçlüğü


9.Soru

Ömür boyu süren ve ömür boyu uygun beslenme tedavisine (glutensiz diyet) devamedilmesi gereken bir hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


GÖRH

Obezite

Çölyak

Konstipasyon

Diyare


10.Soru

Aşağıda yer alan gelişimsel gerilik nedenleri ve sınıflandırmalarını içeren eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


Kromozomal bozukluk- Prenatal

Olumsuz metabolizma durumları- Prenatal

Düşük doğum ağırlığı- Prenatal

Annenin beslenme yetersizliği-Postnatal

Ciddi kafa tramvaları-Prenatal


11.Soru

Gelişimsel yetersizlikler içinde hem yetersizlik türü hem de bu yetersizliği gösteren birey sayısı açısından en geniş yetersizlik türünü hangisi oluşturur?


Zihinsel yetersizlik

Otizm spektrum bozukluğu

Fiziksel yetersizlik

Motor yetersizlik

Kromozomal bozukluklar


12.Soru

Hangisi obezitenin önlenmesine ilişkin bazı önerilerden değildir?


Her öğünde her besin grubundan besin tüketmeye özen gösterilmelidir

Besinler hazırlanırken sağlıklı pişirme yöntemleri (haşlama, ızgara gibi) tercih edilmelidir.

Basit şeker içeren yiyeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

Fast-food tarzı beslenme enerji ve yağ içeriği yüksek; vitamin, mineral ve posa içeriği düşük besinleri içerir. Bu nedenle bu tarz besinlerin tüketimi olabildiğince azaltılmalıdır.

Günlük 2 ana ve 2 ara öğün yapılmalıdır


13.Soru

Zekâ gelişiminde işlem öncesi dönemin, sembolik evresi olarak adlandırılan ve çocukların kişi ve nesneleri sembolleri ile ilişkilendirebildiği psikoseksüel gelişim dönemi hangisidir? 


Latent dönem

Oral dönem

Fallik dönem

Anal dönem

Genital dönem


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili fiziksel yetersizliklerden biri değildir?


Astım

Epilepsi

Hemofili

AIDS

Ateşli Romatizma


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca kızlarda görülen bir yetersizliktir?


Otizm Spektrum Bozukluğu

Serebral Palsi

Spina Bfida

Rett Sendromu

Kistik fibrozis


16.Soru

I.Çocuklarda var olan bir gelişimsel geriliğin tespit edilmesi için çocuğun tüm gelişim alanlarında detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmemektedir. 

II. Gelişimsel gerilik; standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanmaktadır.

III. Gelişimsel açıdan gecikmeler ve sorunlar yaşayan birçok çocuk erken yaşlarda çevresi tarafından fark edilmektedir.

IV. Gelişimi destekleyici danışmanlık hizmetlerinin erken dönemde başlaması çocuğun var olan potansiyelinin değerlendirilmesi ve akranları ile arasındaki farkın azaltılması adına önem taşımaktadır.

Gelişimsel gerilikle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


II ve I

I ve III

I ve IV

IV ve III

II ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çölyak için güvenli bir besindir?


Karabuğday

Çavdar

Arpa

Galeta unu

İrmik


18.Soru

"Ketojenik diyet" hangi hastalara yönelik olarak uygulanan bir yöntemdir?


Tip 1 Diyabet

Epilepsi

Kistik Fibrozis

Serebral Palsi

Down Sendromu


19.Soru

Yeterli ve dengeli beslenme için hangisi doğrudur?


Vücudumuzun en iyi şekilde çalışması için besin ögelerinin uygun miktarlarda tüketilmesi.

Vücudumuzun stabil şekilde çalışması için besin ögelerinin farklı miktarlarda tüketilmesi.

Vücudumuzun en iyi şekilde çalışması için besin ögelerinin en az miktarda tüketilmesi.

Vücudumuzun en iyi şekilde çalışması için besin ögelerinin en çok miktarda tüketilmesi.

Vücudumuzun asgari düzeyde çalışması için besin ögelerinin uygun miktarlarda tüketilmesi.


20.Soru

I. Gelir vergisi indirimi

II. Engelli park yeri kullanım kartı

III. Emlak vergisi indirimi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri engellilerin ve ailelerini yararlanabileceği indirimlerdendir?


I, II ve III

II ve III

Yalnız III

Yalnız II

Yalnız I