Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302792

Aşağıdakilerden hangisi kas-iskelet sistemi ile ilgili yetersizlikler arasında değildir ?


Rett Sendromu

Kalça Çıkığı

Kas hastalığı

Epilepsi

Travmatik beyin zedelenmesi


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel yetersizliklerin bir alt başlığı alan kas-iskelet sistemi ile ilgili yetersizlikler şu şekilde sıralanabilir: (a) travmatik beyin zedelenmesi, (b) Rett sendromu, (c) kas hastalığı, (d) kol-bacak eksikliği, (e) kalça çıkığı, (f) doğuştan gelen bozukluklar, (g) romatoidartit ve (h) ateşli romatizma.  Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum