Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302830

I.Çocuklarda var olan bir gelişimsel geriliğin tespit edilmesi için çocuğun tüm gelişim alanlarında detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmemektedir. 

II. Gelişimsel gerilik; standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanmaktadır.

III. Gelişimsel açıdan gecikmeler ve sorunlar yaşayan birçok çocuk erken yaşlarda çevresi tarafından fark edilmektedir.

IV. Gelişimi destekleyici danışmanlık hizmetlerinin erken dönemde başlaması çocuğun var olan potansiyelinin değerlendirilmesi ve akranları ile arasındaki farkın azaltılması adına önem taşımaktadır.

Gelişimsel gerilikle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


II ve I

I ve III

I ve IV

IV ve III

II ve IV


Yanıt Açıklaması:

I.Çocuklarda var olan bir gelişimsel geriliğin tespit edilmesi için çocuğun tüm gelişim alanlarında detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

II. Gelişimsel gerilik; standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanmaktadır.

III. Gelişimsel açıdan gecikmeler ve sorunlar yaşayan birçok çocuk erken yaşlarda çevresi tarafından fark edilmemektedir.

IV. Gelişimi destekleyici danışmanlık hizmetlerinin erken dönemde başlaması çocuğun var olan potansiyelinin değerlendirilmesi ve akranları ile arasındaki farkın azaltılması adına önem taşımaktadır. Dogru cevap "E" dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum