Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302781

Aşağıdakilerden hangisi Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan çocukların güçlük yaşadığı temel gelişim alanıdır?


Sosyal duygusal gelişim

Dil gelişimi

Zihinsel gelişim

Motor becerilerin gelişimi

Uyumsal davranışların gelişimi


Yanıt Açıklaması:

Son yapılan araştırmalar, OSB’deki temel problemin zihinsel gelişim alanında olduğunu belirtmekte ve bu konudaki tartışmalar zihinsel yetersizliğin birinci olarak dil ve iletişim problemlerine yol açtığı, ikinci olarak da davranışsal ve duyusal güçlüklere neden olduğu yönünde yoğunlaşmaktadır. Ancak bu ifade OSB olan çocukların zihinsel yetersizliği olduğu anlamına gelmediği gibi bu çocukların üstün yetenekli olduğu anlamına da gelmemelidir. Diğer bir deyişle, OSB olan çocuklar sahip oldukları yetersizlik nedeniyle bilişsel gelişim alanında etkin bir gelişme gösterememektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum