Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1217388

Bakıma muhtaç yetersizliği olanlara bakım hizmeti olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ödeme koşulları hangisinde doğru verilmiştir?

  1. Yatılı bakım merkezlerine, 24 saatlik bakım hizmetine karşılık olarak merkeze iki aylık net asgari ücret tutarında
  2. Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde sekiz saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç engelli bireyler için bir aylık net asgari ücret tutarında
  3. Günde dört saat süreyle yarım gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında


I,II,III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I,II


Yanıt Açıklaması:

26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında açılan ve faaliyet göste­ren kuruluşlar bedensel engeli veya yaşlılığa bağlı hastalığı nedenleriyle bakıma muhtaç yetersizliği olanlara da bakım hizmeti verebilir. Bu koşullarda aşağıda belirtildiği gibi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödeme yapılmaktadır:

  • Yatılı bakım merkezlerine, 24 saatlik bakım hizmetine karşılık olarak merkeze iki aylık net asgari ücret tutarında
  • Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde sekiz saat süreyle tam gün hizmet alan bakı­ma muhtaç engelli bireyler için bir aylık net asgari ücret tutarında
  • Günde dört saat süreyle yarım gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında şeklindedir. Hepsi doğru olduğundan doğru cevap A’’dır.
Yorumlar
  • 0 Yorum