Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302931

"Çocuğa dokunulmazlık algısını geliştirmeye başlamak üzere ebeveynler çocukları ile oyunları sırasında izin almayı öğretmek için onlara model olmalı ve aynı kurala onların da  uymasını istemelidir."

Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında dokunulmazlık algısını hangi gelişim döneminde çalışmaya başlamak  uygundur?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Latent dönem

Genital dönem


Yanıt Açıklaması:

Fallik gelişim döneminde gelişimsel yetersizliği olan çocuklar bedeninin uyarım almasından duyduğu hoşnutluk nedeniyle daha fazla dokunsal oyunlar (erkek çocuklar boğuşmaca, kız çocuklar gıdıklamaca gibi) oynamak ister ve oyunların sona erdirilmesi hâlinde problem davranış gösterebilirler. Bu doğal davranış eğilimleri ona uygun davranış öğretim fırsatları olarak kullanılabilir. Ebeveyn olarak ona izin almayı öğretmek üzere model olunmalı ve aynı kurala onun da uyması istendikten sonra oyuna devam edilmelidir. Bu denemelerle çocuk dokunulmazlık algısını geliştirmeye başlayacaktır. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum