Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302954

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun cinsel gelişim alanında yaşadığı gelişimsel yetersizlik durumunun tespit edilmesinde öncelikle göz önünde bulundurulması gereken değişkendir?


Çocuğun sosyo-ekonomik durumu

Çocuğun gelişimsel yaşı

Çocuğun kronolojik yaşı

Ailenin destek sistemleri

Ebeveynlerin yaşı


Yanıt Açıklaması:

Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi cinsel gelişim alanında da gelişimsel yetersizlik durumunda temel alınacak değişken çocuğun kronolojik yaşı değil gelişimsel yaşıdır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum