Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302997

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliği olan bireylerde sık  karşılaşılan beslenme sorunlarından değildir?


Emme/yutma/çiğneme güçlükleri

GÖRH

Kabızlık

Obezite

İshal


Yanıt Açıklaması:

Otizm Spektrum Bozukluğu:  Besin seçme, emme/yutma/çiğneme güçlükleri, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), kabızlık, ishal, çölyak, obezite, besin alerjileri

Fiziksel Yetersizlikler: Emme/yutma/çiğneme güçlükleri, GÖRH, kabızlık, ishal

Zihinsel Yetersizlikler: Yaşamın ilk döneminde emme/yutma/çiğneme güçlükleri, GÖRH,
kabızlık, ishal, çölyak, besin alerjileri, obezite

Yorumlar
  • 0 Yorum