Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1247793

I. Zihinsel yetersizlik

II. Otizm spektrum bozukluğu

III. Fiziksel yetersizlik

IV. Beslenme yetersizliği

Yukarıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizlik türleri arasında sayılabilir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Bu yetersizlikler şunlardır; (a) zihinsel yetersizlik/serebral palsi, (b) otizm spektrum bozukluğu ve (c) fiziksel yetersizlik. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum