Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitimi ya da okul öncesi eğitimin özelliklerinden biri değildir?


Çocuğun doğumundan ilkokula başladığı güne kadar geçirdiği yılları kapsar.

Zengin uyarıcı çevre imkânları sağlar

 Çocuğun bedensel, sosyal ve duygusal yönden gelişimini destekler

Çocuğun gelişim düzeyine ve bireysel özelliklerine uygun eğitim sürecidir.

Çocuğu ilköğretime hazırlama amacı taşımaz.


2.Soru

Psikoseksüel gelişim kuramına göre birey 18-36 aylıkken geçirdiği süreç hangi evredir?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Gizil (latent) dönem

Genital dönem


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cinsel gelişimle ilgili doğru bir bilgi değildir?


Çocuğun oral dönemde gereksinimlerinin karşılanması çocuğun dünyaya karşı güven
duygusunun gelişmesine katkı sağlar. 

Gizlilik, çocuğun kendi mahremiyetini öğrenmesi için önemli bir kavramdır ve bebekliğin ilk evrelerinden itibaren desteklenebilir.

Olgun ve yeterli bir cinsellik kavramı sadece biyolojik temellere dayalıdır. 

Cinsellik ile ilgili eğitim çok erken yaşlarda başlamalı ve aşamalı olarak devam etmelidir.

Tuvalet eğitimi cinsel eğitimin önemli aşamalarından biridir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrasında oluşan yetersizlerin nedenlerinden bir tanesidir?


Kurşun zehirlenmesi

Çevre kirliliği

Genetik etmenler

Kafa travması

Menenjit


5.Soru

Engelli personel kadrosunda çalışmak için, kişinin ......... ve üzerinde özür durumuna sahip olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olması ve işçi kadrosunda çalışmak için Türkiye İş Kurumuna
kayıtlı olması gereklidir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


%10

%20

%30

%40

%50


6.Soru

Aşağıda verilen besin ve besin grubu eşleştirmelerinden hangisi doğru olarak verilmiştir?


Tavuk, badem, fındık - Et, yumurta, kuru baklagil ve yağlı tohumlar 

Pirinç, bulgur, erişte - Sebze

Brokoli, lahana, salatalık - Ekmek ve tahıllar

Elma, çilek, erik - Sebze

Kuru fasulye, nohut, mercimek - Sebze


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuklarda beslenme sorunlarının iyileştirilmesi adına göz önünde bulundurulabilecek önerilerden birisi değildir?


Çeşitli sembol ve fotoğraflardan yararlanılarak yemek listeleri, öğün saatleri ve öğünlerin nerede yeneceği planlanabilir.

Beslenmeye ilişkin altta yatan sorunlar (ağız ve diş problemleri, yutma güçlükleri gibi) tespit edilip önce onlar ortadan kaldırılmalıdır.

Çocuklara öncelikle tek tip beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

Çocukların belirli bir öğün düzeni bulunmasına özen gösterilmelidir.

Sağlıklı beslenmeye ilişkin hikâye anlatımı veya oyun etkinlikleriyle çocukların beslenme
alışkanlıklarını değiştirmek denenebilir.


8.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin vücuduyla ilgili söylememesi gereken sözcükleri sürekli söylemesinin gözlenmesi durumunda bireyle hangi çalışmanın ihmal edildiği düşünülebilir?


Gizlilik çalışmaları ihmali

Örtülülük çalışmaları ihmali

Dokunulmazlık çalışmaları ihmali

Zaman kavramı çalışmaları ihlali

Giysi değiştirme çalışmaları ihlali


9.Soru

Bireyin yaşama uyum sağlamasında en önemli gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Bebeklik Dönemi

Erken Çocukluk Dönemi

Çocukluk Dönemi

Gençlik Dönemi

Yetişkinlik Dönemi


10.Soru

Genç erişkinlerde görülen, genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyreden, santral sinir sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?


Spina bifida

Serebral palsi

Rett Sendromu

Multiple skleroz

Travmatik beyin zedelenmesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili fiziksel yetersizliklerden bir tanesidir?


Kas hastalıkları

Çocuk felci

Spina bifida

Epilepsi

Kalça çıkığı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OSB (Otistik Spektrum Bozukluğu) olan çocuklarda besin seçimine ilişkin sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri değildir?


Ambalajlarını daha önceden bildikleri besinlere daha fazla ilgi gösterirler.

Besinlerin hep aynı şekilde (aynı tabak, bardak vb.) sunulmasını isterler.

Yemek yedikleri ortamın çevresel faktörlerinden (ses, ışık, gürültü vb.) çabuk etkilenirler.

Daha önce denemedikleri yiyecekleri tadarken rahatsız olurlar (neofobi).

Kalabalık içinde yemek yemekten oldukça keyif alırlar.


13.Soru

I. Zihinsel yetersizlik

II. Otizm spektrum bozukluğu

III. Fiziksel yetersizlik

IV. Beslenme yetersizliği

Yukarıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizlik türleri arasında sayılabilir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

III ve IV


14.Soru

Ergenlik dönemini kapsayan gelişim evresi hangisidir?


Anal Dönem

Oral Dönem

Genital Dönem

Gizil (Latent) Dönem

Fallik Dönem


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi epilepsisi olan çocuklarda kullanılan ketojenik diyetin yan etkileri arasında yer almaz?


Bulantı

Kabızlık

Kolesterol yüksekliği

Böbrek taşı

Obezite


16.Soru

Solunum yetersizlikleri, anormal mukus salgısı ve pankreatik yetmezlik nedeni ile yağ ve protein emilim güçlükleri gibi belirtileri olan ve gendeki 7. kromozomun neden olduğu genetik temelli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Romatoid artrit

Kistik fibrozis

Spina bifida

Rett sendromu

Orak hücreli anemi


17.Soru

Hangi yetersizliğe sahip bireylerde obezitenin sık görülmesinin sebepleri arasında tiroit bezinin çalışmasının yavaşlaması ve bazal metabolizma hızının düşüklüğü (düşük kas tonusu) yer almaktadır?


Rett sendromu

Down sendromu

Serebral Palsi

Otizm spektrum bozukluğu

Kistik Fibrozis


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın  doğal gelişim alanlarından biri olarak sınıflandırılmamaktadır ?


Bilişsel gelişim

Fiziksel gelişim

Cinsel gelişim

Sosyal ve duygusal gelişim

Ahlak gelişimi


19.Soru

Bireyin yaşam döngüsünde en çok soru sorulan dönem hangisidir?


Fallik Dönem

Gizil (Latent) Dönem

Genital Dönem

Anal Dönem

Oral Dönem


20.Soru

Belirtileri erken çocuklukta başlayan, karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar, sınırlı ilgi alanları ve kısıtlı işlevsellik ile kendini gösteren, etkileri yaşam boyu devam eden nöro-gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanan gelişimsel yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Otizm Spektrum Bozukluğu

Zihinsel Yetersizlik

Görme Yetersizliği

Fiziksel Yetersizlik

İşitme Yetersizliği