Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302834

Belirtileri erken çocuklukta başlayan, karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar, sınırlı ilgi alanları ve kısıtlı işlevsellik ile kendini gösteren, etkileri yaşam boyu devam eden nöro-gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanan gelişimsel yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Otizm Spektrum Bozukluğu

Zihinsel Yetersizlik

Görme Yetersizliği

Fiziksel Yetersizlik

İşitme Yetersizliği


Yanıt Açıklaması:

Otistik spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri erken çocuklukta başlayan, karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar, sınırlı ilgi alanları ve kısıtlı işlevsellik ile kendini gösteren, etkileri yaşam boyu devam eden nöro-gelişimsel bir bozukluktur (Efe, 2017: s.9). Doğru cevap "A" dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum