Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259517

I. 573 sayılı KHK

II. 5378 sayılı Engelliler Kanunu

III. 657 sayılı Memurlar Kanunu

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik kanunlardır?


Yalnız II

Yalnız III

Yalnız I

I ve II

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Gelişim yetersizliklerin bakım ve rehabilitasyonu, birden fazla kamu kurum ve kuruluşunun yetki ve sorumluluğuna giren hizmetleri içermektedir. Bu nedenle bu konudaki düzenleyici hükümler içeren farklı yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu yasal düzenlemeler içinde en kapsayıcı olanlar, 1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı O¨zel Eği- tim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelli- ler Kanunu’dur. Gelişim yetersizliklerin bakım ve rehabilitasyonu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler, bu iki yasal düzenlemeye dayandırılarak yayımlan- makta ve yürütülmektedir. Ancak takip eden bölümde ilk önce bütün yasaların dayanağı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, sonra 573 sayılı O¨zel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve sonrasında 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu incelenmiştir. 

Doğru seçenek D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum