Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302773

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel geriliğin değerlendirilmesinde dikkat edilecek durumlardan biri değildir?


Değerlendirmeler, bireyin sağlık problemlerinin olmadığı bir dönemde yapılmalıdır.

Değerlendirmeler, farklı alan uzmanlarından oluşan ekip tarafından yapılmalıdır.

Gelişim gerilik bakımından riskli bulunan bebekler, takip altında tutulmalıdır.

Değerlendirmelerde, bireyin bulunduğu gelişim basamağı yerine biyolojik yaşı dikkate alınmalıdır.

Değerlendirmelerde, akranlarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak karşılaştırma yapılmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Bireyin gelişimsel süreci ve gelişim yaşı ya da hangi gelişim basamağında olduğu akranları ile karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerin gelişim testleri kullanılarak, birey için uygun koşullarda ve bireyin sağlık probleminin olmadığı bir zamanda yapılması gerekmektedir. Bireyin gelişimi ve sağlığı ile ilgili değerlendirmeler farklı uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bireyin değerlendirilmesinin bir ekip tarafından yapılması en uygun yaklaşımdır. Gelişimsel yönden risk altında olan çocuklar özellikle erken dönemde sık olarak izlenmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum