Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302778

I. Psikiyatrik değerlendirmelere en çok başvuran grup, gelişimsel gerilik şüphesi ile yönlendirilen gruptur.
II. Öğretmenler sıklıkla, davranış problemi gösteren öğrencilerin gelişimsel olarak geride olduğunu düşünmektedir.
III. Çocuklara zeka testi 4 yaşından itibaren uygulanabilmektedir.
IV. Gelişimsel değerlendirme için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış ölçme araçları kullanılmalıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

III ve IV

I ve IV

II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel gerilikler sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergenlerde psikiyatrik hastalıklar içerisinde en çok başvurma nedenleri arasındadır. C¸ocuklar sıklıkla öğretmenleri tarafından ders başarısındaki düşüklük nedeniyle özel eğitim alabilmesi için yönlendirilirler. Zeka^ düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan zeka^ testleri 6 yaşından sonra uygulanabilmektedir. Düzenlenen son yönetmelikle zeka^ testi uygulanamayacak 6 yaşından küçük çocuklar- daki zihinsel yetersizlik “bilişsel gelişimde gecikme” olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Bunlarla birlikte gelişimsel değerlendirme sürecinde, çocukların gelişimlerinin değerlendirilebilmesi için geçerli ve güvenilir testler kullanılmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum