Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302850

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelişimsel geriliğe yol açan doğum sırası nedenler arasındadır?


Gebelikte radyasyona, cıva ve kurşun gibi ağır metallere uzun süreli maruz kalma

Kromozomal bozukluklar

Zehirlenmeler

Bulaşıcı hastalıklar

Prematüre doğum


Yanıt Açıklaması:

Düşük doğum ağırlığı (1500 gr’dan az), doğuma bağlı komplikasyonlar nedenleri arasındaki önlenebilir gelişimsel gerilik nedenidir. Ayrıca doğum sırasında prematüre doğum, kafa travması, oksijensiz kalmak, uzman olmayan kişilerin müdahalesi ve benzeri gibi durumlar gelişimsel geriliğe neden olabilmektedir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum