Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1255963

Aşağıdakilerden hangisi 5378 sayılı Engelliler Kanununun Engellilik durumu başlıklı beşinci maddesinde yer alır?


Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır. 

Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirler alınır


“Engellilerin toplumdan tecrit edilmeleri ve ayrı tutulmaları önlenir

Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri verilir

Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası temel yöntemler esas alınır


Yanıt Açıklaması:

5378 sayılı Engelliler Kanunu kapsamında “Ayrımcılık” başlığı altında bir bölüm bulunmaktadır ve bu bölümde; “Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı her türlü
ayrımcılık yasaktır. Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirler alınır. Engellilerin hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmasını sağlamaya yönelik alınacak özel tedbirler ayrımcılık olarak değerlendirilemez”  ifadeleri ile ayrımcılığın tanımı ve kapsamı belirlenmiş ve yasaklanarak yasal güvence altına alınmıştır.Kanun’un başlıklarından birisi de “Hizmet Sunumu” dur. Bu başlık altında aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir; “Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri verilir. Habilitasyon ve rehabilitasyon kararının alınması, planlanması, yürütülmesi ve  sonlandırılması dâhil her aşamasında engelli ve ailesinin
aktif ve etkin katılımı sağlanır. Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinin mümkün olan en erken evrede başlaması ve engellinin yerleşim yerine en yakın yerde verilmesi esastır. Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde ihtiyaç, duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirilir.  Habilitasyon ve rehabilitasyonda kullanılan yardımcı araç
gereçlere, destek teknolojilerine ve bunlara ilişkin bilgiye erişilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirler alınır”Kanun’un “Engellilik durumu” başlıklı 5. maddesinde ise “Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası temel yöntemler esas alınır” ifadesi yer almaktadır. Cevap E seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum