Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1262616

I. Güven çemberi çalışması için çocuğun eşleme becerisine sahip olması gerekir. 

II. Güven çemberi çalışması sezgisel dönemde yapılır. 

III. Çocuğun yetersizliğinin derecesine göre “tanıdık” kişi sayısı farklı sayıda belirlenebilir. 

Güven çemberi çalışması için yukarıdakilerden hangisi/hangileri söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Çocuklar 2-4 yaş aralığında gerçek nesnelerle sembolleri eşlemeye başlar. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar bu aşamaya farklı yaşlarda gelebilir. Gerçek nesneler ile sembolleri eşleyebilen çocuk, kendisiyle tuvaletin girişindeki kız /erkek resmini eşlemeyi de öğrenir. Bu gelişimsel alt yapı çocuğun güven çemberi çalışmasına hazır hâle geldiğini gösterir.

Yorumlar
  • 0 Yorum