Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302780

"Bir psikiyatri uzmanı kendisine değerlendirmeye gelen çocuğun zihinsel işlevlerini önemli ölçüde normalin altında bulmuş; uyumsal beceriler kapsamında da üç beceride belirli sınırlılıklar olduğunu gözlemlemiştir."

Bu uzmanın çocuğa "zihinsel yetersizlik" tanısı koyabilmesi için yukarıdakilerle birlikte aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı vardır?


Başka bir ölçüte ihtiyacı yoktur.

Dil gelişimini değerlendirmelidir.

Özbakım becerilerini değerlendirmelidir.

Bireyin 18 yaşın altında olup olmadığını öğrenmelidir.

Bireyin almış veya almakta olduğu eğitim düzeyini öğrenmelidir.


Yanıt Açıklaması:

Zihinsel yetersizlik tanısı koyabilmek için üç temel ölçüt söz konusudur. Bu ölçütlerden ilki zihinsel işlevlerde önemli derece de normal altı olmadır.  İkinci ölçüt, bireyin uyumsal beceriler alanında (kavramsal, uyumsal ve sosyal beceriler) yer alan iki ya da daha fazla beceri alanında sınırlılıklar göstermesidir. Bu ölçüt bireyin toplum içinde uyum göstermesi durumunda zeka^ katsayısı temelinde tanı konulmasını engellemektedir. U¨çüncü ölçüt ise söz konusu sınırlılıkların 18 yaşından önce çıkmış olmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum