Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302815

Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden biri değildir?


Spina Bifida

Serabral Palsi

Çocuk Felci

Rett Sendromu

Multiple Skleroz


Yanıt Açıklaması:

Rett sendromu kas-iskelet sistemi ile ilgili bir fiziksel yetersizliktir. Diğerleri sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliktir. Doğru seçenek D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum