Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1212788

Gelişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Gelişim döllenme ile başlar

Bireyin yaşama uyum sağlamasında en önemli gelişim dönemi ise erken çocukluk dönemidir.

Gelişim sadece çocukluk döneminde ilerleyen ve gelişen bir süreçtir.

Gelişim  bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle ilerleme kaydeden bir değişim sürecidir

Çocukluk döneminde var olan yaşantılar, deneyimler ve gelişim sürecini etkileyen olaylar ile travmalar gelişim açısından büyük önem taşımaktadır


Yanıt Açıklaması:

İnsan gelişimi, döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli ilerleme kaydeden bir değişim sürecidir. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum