Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki anayasa madelerinden hangisinde devlet yetersizliği olan bireylerin devlet tarafından korunacağını ve topluma uyumları için gerekli tedbirlerin devlet tarafından alınacağının garantisini vermektedir?


40

41

42

60

61


2.Soru

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin"Özel eğitim hizmetleri,
özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür”ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Amaç başlığının birinci maddesi

2. maddesi

4. maddenin ikinci ilkesi

4.maddenin üçüncü ilkesi

4. maddenin 4. ilkesi


3.Soru

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kaç yılında hangi sayılı kanunla çıkarılmıştır?


1997 yılında, 5378 sayılı kanunla

1997 yılında, 573 sayılı kanunla

2005 yılında, 573 sayılı kanunla

2005 yılında, 5378 sayılı kanunla

2007 yılında, 573 sayılı kanunla


4.Soru

Özel bakım merkezinden yararlanabilmek için Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda engel oranı yüzde kaç ve üzeri olması gerekmektedir?


%40 ve üzeri

%50 ve üzeri

%60 ve üzeri

%70 ve üzeri

%80 ve üzeri


5.Soru

Aşağıdaki yetersizliklerden hangisi kas ve iskelet sistemi ile ilgili olan yetersizliklerin dışında kalmaktadır?


Rett sendromu

Kistik fibrozis

Ateşli romatizma

Romatoidartit

Kol-bacak eksikliği


6.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan çocukların bezlerinin boşaltım alanında açılmaya başlanarak evin diğer üyelerine benzer ve uygun davranışta bulunmasının zihinsel şema olarak öğretilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


Mahremiyet eğitimine başlamak

Evin bütün üyelerine benzer şekilde davranmak

Evin bölümlerinde yapılan işlemleri öğrenmek

Talep etmeye dayalı becerileri geliştirmek

Çocuğun edilgenlikten bağımsızlığa geçişini sağlamak


7.Soru

Sağlıklı bir beslenme tabağı oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


5 farklı besin grubundan da eşit olarak beslenmelidirler.

Sadece sebze ve meyveden oluşan bir tabakla beslenmelidirler.

Et, yumurta, kuru baklagil ve yağlı tohumlardan oluşan bir tabak tüketmelidirler.

Sadece süt ve süt ürünleri ile birlikte ekmek ve tahıl gurubunu birlikte yemelidirler.

Meyve yiyerek sade bir beslenme tercih etmeliler.


8.Soru

Akıl yürütme, öğrenme, problem çözme hem de kavramsal, sosyal ve uyumsal yaşam becerileri kapsayan uyarlamalı davranışlarda önemli kısıtlamalarla karakterize olan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Otizm

Zihinsel yetersizlik

Dilsel yetersizlik

Fiziksel yetersizlik

Duygusal yetersizlik


9.Soru

Gelişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Gelişim döllenme ile başlar

Bireyin yaşama uyum sağlamasında en önemli gelişim dönemi ise erken çocukluk dönemidir.

Gelişim sadece çocukluk döneminde ilerleyen ve gelişen bir süreçtir.

Gelişim  bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle ilerleme kaydeden bir değişim sürecidir

Çocukluk döneminde var olan yaşantılar, deneyimler ve gelişim sürecini etkileyen olaylar ile travmalar gelişim açısından büyük önem taşımaktadır


10.Soru

Saldırganca davranmadan kendi güvenliğini sağlama davranışına ne ad verilir?


İzin alma-İzin verme

Güven Çemberi

Reddi Kabul Etme

Kişisel Alanı Koruma

Oyun Oynama


11.Soru

  1. Abdominal kasların fonksiyon bozukluğu,
  2. Sinir sistemi bozuklukları,
  3. Emme/yutma güçlüğü
  4. Besin alerjisi

Yukarıda verilen nedenlerden hangisi ya da hangileri "Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) " nedenlerindendir?


I, II

II, III

III, IV

I, III

I, IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklara "dokunulmazlığın" öğretiminde kullanılabilecek özel öğretim yöntemlerinden birisidir?


Soru-cevap

Beyin fırtınası

Drama (Rol oyun)

Etkinlik temelli öğretim

İpucunun giderek azaltılması


13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "fiziksel yetersizlikler" durumunda sık karşılaşılan beslenme sorunlarından değildir?


Emme güçlüğü

Gastroözofageal Reflü hastalığı

Kabızlık

İshal

Çölyak


14.Soru

Yatılı bakım merkezlerine, 24 saatlik bakım hizmetine karşılık olarak merkeze kaç asgari ücret ödenmektedir?


5

1

1,5

3

2


15.Soru

Çocuk fiziksel farklılığını anladığı ve değişmezliği kabullenmeye çalıştığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Latent dönem

Genital dönem


16.Soru

5378 sayılı Kanuna göre engel derecesi kaç olan personelin  işveren tarafından ödenen sigorta priminin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır?


%50

%45

%35

%80

%20


17.Soru

Otistik Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda en sık karşılaşılan beslenme sorunlarının başında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Besin seçimi yaparlar

Belirli renkteki yiyeceklere karşı aşırı istek

Besinlerin hep aynı şekilde (aynı tabak vb.)
sunulmasını isterler

Yemek yedikleri ortamın çevresel faktörlerinden (ses, ışık vb.) çabuk etkilenirler

Susadıklarının ve acıktıklarının farkında değilmiş gibi görünürler.


18.Soru

"Doktorların tavsiyeleri doğrultusunda hasta bireylere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dâhil tıbbi gereksinimlerini karşılayacak şekilde sağlık bakımı ile sağlık hizmetlerinin sunulması"na ne denir?


Kurumda Bakım Hizmetleri

Evde Bakım Hizmetleri

Gündüzlü Bakım Merkezi

Yatılı Bakım Merkezi

Yaşlı Bakım Merkezi


19.Soru

Anayasanın hangi maddesi yurttaşların çalışma haklarını düzenlemektedir?


41

42

46

49

60


20.Soru

Tıbbi/psikolojik sınıflandırmaya göre zeka bölüm puanları 35-40 ile 50-55 arasında olan bireyler aşağıdaki düzeylerden hangisinde yer almaktadır?


Normal zeka

Hafif düzey zihinsel yetersizlik 

Orta düzey zihinsel yetersizlik 

Ağır düzey zihinsel yetersizlik 

Çok ağır düzey zihinsel yetersizlik