Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302930

Gelişimsel yetersizliği olan çocukların bezlerinin boşaltım alanında açılmaya başlanarak evin diğer üyelerine benzer ve uygun davranışta bulunmasının zihinsel şema olarak öğretilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


Mahremiyet eğitimine başlamak

Evin bütün üyelerine benzer şekilde davranmak

Evin bölümlerinde yapılan işlemleri öğrenmek

Talep etmeye dayalı becerileri geliştirmek

Çocuğun edilgenlikten bağımsızlığa geçişini sağlamak


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar oral dönemde cinsel gelişimle ilgili bir gelişim  boşaltım alanının kapalı kullanılmasıdır. Daha sonra çocuğun bu alana yönelmesi isteniyor ise çocuğun bezi boşaltım alanında açılmaya başlanarak evin diğer üyelerine benzer ve uygun davranışta bulunması zihinsel şema olarak öğretilmeye başlanabilir. Evin bütün üyeleri tarafından benzer şekilde kapalı olarak kullanılan bu alan boşaltım davranışlarının gizlilik içinde yapılması alışkanlığının gelişmesini sağlayacaktır. Bu aynı zamanda mahremiyet eğitiminin ilk basamağıdır. doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum